אודות זכרון הנשמות


משפחות רבות מבכות את אובדן יקירם, אנשים מחפשים למלא את החלל ואת הגעגוע, ילדים מבקשים להיטיב למי שגידלם, אבות שכולים נקרעים בלילות... וכולם רוצים לדעת שטוב להם בעולם ההוא, בעולם בו לא הייתה לאיש מאיתנו דריסת רגל ...
האם יש דרך להיטיב עם מי שכבר לא עימנו כאן?
היש יכולת להעניק לשוכן עפר?
היש אפשרות לזכות אותו, לתת משהו מעולם הגוף היישר אל עולם הנשמות?
יהודי יקר, דע כי יש דרך פשוטה ואמיתית להיטיב עם הנפטרים ולהעלות את נשמתם למקום גבוה ומזוכך יותר.
"ולימוד משניות למען הנשמה טוב שבע פעמים מאמירת קדיש" (החיד"א)
אותיות נשמה הינן אותיות משנה, בלימוד ובסיום סדרי המשניות תזכה נשמת יקירך להזדכך ולעלות מעלה מעלה... סגולת לימוד התורה רבה מאד, עליה נאמר : "כל חפציך לא ישוו בה – אפילו חפצי שמים" (כמו: מצות צדקה ועוד מצוות), ביכולתך להעניק את זכויות התורה לנפטר ובכך לפתוח לו שער הנפתח ללומדי תורה.

בראשות הרב ישראל מאיר ברנעט שליט”א, קבוצת תלמידי חכמים, אוהבי תורה ויראי שמים ילמדו לעילוי נשמת יקירך את משניות הש"ס כולו ביום אחד.

לימוד זה יביא לך לרוגע ולשמחה ביודעך כי עשית את הדבר הטוב והנכון בעבור יקירך.

בתשלום של $360 להחזקת לומדי תורה תוכל לסיים את הש"ס לעילוי נשמת יקירך ולדאוג לו לחיים ארוכים בעולם הנצח ולמקום טוב בעולם האמת....
סגולת לימוד משניות רבה עד מאד וביכולתה להפוך סדרי בראשית, סיום המשניות שמתבצע ע"י ארגון 'זכרון הנשמות' משמש אף כסגולה להצלחה, לפרנסה, לבריאות ולמילוי כל המשאלות לטובה.
Click here to order NOW!

Click here to order NOW!USA: +1-718-210-9757
UK: +44-20-302-65-995
ת.ד. 34258, ירושלים 91341
+972-77-22-85-818